top of page

VARFÖR DJUPRENGÖRING

Djuprengöring av Kangenmaskinen innebär en grundlig och omfattande underhållsprocess för att ta bort mineralavlagringar, avlagringar och föroreningar som kan ackumuleras med tiden. Denna process går djupare än maskinens självrengöring och involverar mer intensiva steg för att säkerställa optimal prestanda och livslängd för maskinen.

 

 

VARFÖR RUTIN PÅ DJUPRENGÖRING ÄR VIKTIGT.

 

Att djuprengöra sin Kangenmaskin är avgörande av flera anledningar:

 

1. Optimal prestanda:

Över tid vill man undvika att mineralavlagringar och föroreningar samlas i maskinen på elektrolysplattorna. Djuprengöring hjälper till att ta helt bort dessa avlagringar, vilket säkerställer att maskinen fungerar optimalt.

2. Vattenkvalitet:

Regelbunden användning av hälsokällan påverkar vattnets renhet och genom att eliminera eventuella ackumulerade föroreningar säkrar vi vattenkvaliteten och blir trygga med vårt vatten.

 

3. Förebyggande av förkalkning: Förkalkning på plattorna av medicinsk kvalitet kan störa elektrolysprocessen, vilket minskar maskinens förmåga att producera joniserat vatten. Djuprengöring varannan vecka gör att man kan undvika detta problem, vilket säkerställer smidig och oavbruten drift.

 

4. Förbättring av pH-nivån:

Den djupa rengöringsprocessen involverar sedvanlig  avkalkning, vilket bidrar till att förbättra pH-nivåerna i alla Kangen vatten typerna. Viktigt för att bibehålla vattnets alkalinitet, som stödjer ett starkt immunförsvar.

 

5. Förbättring av antioxidantnivåer: Djuprengöring ökar antioxidantnivåerna i Kangenvattnerna till deras högsta värde. Antioxidanter spelar en avgörande roll för att neutralisera fria radikaler i kroppen, vilket bidrar stort till den allmänna hälsan.

 

6. Förebygga funktionsfel:

Regelbunden djuprengöring minskar risken för maskinstopp och potentiella funktionsfel. Detta förebyggande underhåll hjälper till att undvika störningar i maskinens drift och förlänger dess totala livslängd.

 

7. Lång livslängd:

Genom att hålla maskinen fri från avlagringar och föroreningar bidrar djuprengöring till Kangenmaskinens livslängd. Det säkerställer mao att enheten fortsätter att fungera optimalt under en längre period, vilket ger konsekvent högkvalitativt joniserat vatten och hållbar hälsa.

bottom of page